Схеми за инсталиране на напоителни системи за спортни игрища и стадиони

Разпръсквачи:

Контролери:

Декодери

Дигитални

Ел.магнитни клапани

Мобилно напояване

Спортни игрища/стадиони - с два вида разпръсквачи

Последователност на напояване:
7 сектора
– 5х2 разпръсквача на страничните линии
– 2х1разпръсквач в центъра на полето

Дебит:                                                                              TRITON-L1
1 Разпръсквач на стр. линия                                        Q = 9,5 m³ / h
1 Разпръсквач в средата на полето                            Q = 17,2 m³ / h
Макс. дебит за един сектор                                          Q = 19,0 m³ / h

Дебит:                                                                              HYDRA-2-M
1 Разпръсквач на стр. линия                                        Q = 9,2 m³ / h
1 Разпръсквач в средата на полето                            Q = 9,2 m³ / h
Макс. дебит за един сектор                                          Q = 18,4 m³ / h

Работно налягане: 
Налягане в дюзата на разпръсквача                            H = 6.0 bar
Необходимо налягане за макс.
дебит на един сектор 19.0 m³ / h                                    H = 8.0 bar

Напояване:
TRITON-L среден интензитет                                            2,5 mm / h
HYDRA-2-M среден интензитет                                        2,7 mm / h

Брой разпръскчвачи:
Странични: TRITON-L WVAC / HYDRA-2-M WVAC            10 броя

В средата: TRITON-L SVAC / HYDRA-2-M SVAC                  2 броя

 

Контролер: WaterControl + SC 8 станции                           1 брой

Спортни игрища/стадиони - с импулсни изскачащи разпръсквачи

Последователност на напояване:
9 сектора
– 6х2 разпръсквача на страничните линии
– 3х1 разпръсквач в центъра на полето

Дебит:                                                                              
1 Разпръсквач на стр. линия                                        Q = 9,5 m³ / h
1 Разпръсквач в средата на полето                            Q = 17,2 m³ / h
Макс. дебит за един сектор                                          Q = 19,0 m³ / h

Работно налягане: 
Налягане в дюзата на разпръсквача                            H = 6.0 bar
Необходимо налягане за макс.
дебит на един сектор 19.0 m³ / h                                    H = 8.0 bar

Напояване:
TRITON-L среден интензитет                                            2,5 mm / h

Брой разпръскчвачи:

Странични: TRITON-L WVAC                                              12 броя

В средата: TRITON-L TCVAC                                                 3 броя

 

Контролер: WaterControl + SC 12 станции                        1 брой

Спортни игрища/стадиони - с разпръсквачи и електромагнитни клапани

Последователност на напояване:
12 сектора
– 6х2 разпръсквача на страничните линии
– 6х1 разпръсквач в центъра на полето

Дебит:                                                                              
1 Разпръсквач на стр. линия                                        Q = 6,5 m³ / h
1 Разпръсквач в средата на полето                            Q = 6,5 m³ / h
Макс. дебит за един сектор                                          Q = 13,0 m³ / h

Работно налягане: 
Налягане в дюзата на разпръсквача                            H = 6.0 bar
Необходимо налягане за макс.
дебит на един сектор 19.0 m³ / h                                    H = 8.0 bar

Напояване:
Среден интензитет                                                             1,8 mm / h

Брой разпръскчвачи:

Странични: HYDRA-2-M WVAC                                              12 броя

В средата: HYDRA-2-M TC6                                                 3 броя

 

Контролер: WaterControl + SC 12 станции                        1 брой

Електромагнитен клапан: MVR 1 “                                     6 броя

Сфери на приложение:

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
 

Направи запитване

Свържи се с нас при необходимост от допълнителна информация, въпроси или поръчки.