Контрол на прах

и намаляване на запрашаването с помощта на оръдие за водна мъгла

Намаляване на запрашаването чрез водна мъгла е успешен начин за ограничаване на нежеланите емисии на прах. Това е особено полезно в отрасли, където е необходимо да се спазват определени ограничения. В същото време подобрява и условията на труд на служителите и поддържа дълголетието на машините.

Прахът се образува от фини частици твърди вещества във въздуха, които са причинени от механични процеси или от ерозия. Въздушните частици прах имат отрицателно въздействие върху хората, околната среда и използваното оборудване.

Нашите решения за потискане на праха създават фина водна мъгла, която овлажнява праховите частици, прави ги по-тежки и ги сваля на земята. Съществен аспект на този процес е да се получат правилните размери капчици. Капките, които са твърде големи, като тези, създадени от конвенционален маркуч, имат ниски нива на контрол на праха. Наличната повърхност е по-малка и капките са по-тежки. По този начин те просто се носят във въздуха за кратко време, което значително намалява възможността за свързване с праха. Ако обаче капчиците са много по-малки, те могат да бъдат издухани от вятъра и вече да не достигнат целта си.

 

Оръдията за водна мъгла могат да пулверизират водата в голям диапазон от капки (между 10-100 μm). В резултат на това нашите прахоулавящи турбини могат да се справят с всеки проблем с праха и могат да се адаптират към различни условия. Преди всичко е важно за успешното потискане на праха да се намери правилната комбинация между ефективно свързване на прах и защита на стоките, намиращи се в една и съща зона (например, рециклираните предмети не трябва да се намокрят в завод за рециклиране.)

Борба с миризми

Контрол на миризмата с биологична течност и турбина

Много фабрики за рециклиране, съоръжения за компостиране и сметища изпитват проблеми с неприятни миризми. Имаме иновативно решение за този проблем: система за водна мъгла за потискане на миризмите.

Идеята за създаване на турбини за водна мъгла срещу миризми се е развила, по запитване от рециклиращ завод във Франция. Собственикът търсел решение на проблема с неприятната миризма, след като съседи в района подали жалба. Тъй като все още нямало подходящо решение на пазара, ЕмиКонтролс са разработили първите оръдия за обезмирисяване. Основата за това е контролер за прах, който след това снабдихме с дозираща помпа.

През 2014 г. Университетът „Politecnico di Milano“ доказа, че нашите решения могат да неутрализират между 60-80% от неприятните миризми съгласно стандартите UNI EN 13725. Резултатът е повече от добър.