ПЛАВАЩ ИЗПАРИТЕЛ НА ВОДА

Е46

E46 е плаващ воден изпарител за промишлена вода

Е46 може да ускори процеса на изпаряване на водата до 10-12 пъти. Водата се изпомпва през специални дюзи и се изхвърля във въздуха на височина от шест метра.

Изпаряване

Изпарението е съществена част от водния цикъл. Това е процес при който водата преминава от течно в газообразно състояние. Слънцето (слънчевата енергия) влияе на изпаренията от океани, езера, влагата в почвата и други източници на вода. 

Фактори, които влияят на количеството изпарения

Решения за промишлено изпряване

Изпарителните басейни са изкуствени езера с големи повърхности, които са проектирани да изпаряват водата ефективно чрез слънчева светлина и излагане на атмосферни температури.
Доковете за изпаряване имат няколко приложения:
Изпарителните басейни произвеждат сол от морска вода. Те се използват и за изхвърляне на саламура от инсталации за обезсоляване. Мините се използват за отделяне на минерали от водните басейни. Изпарителни басейни в замърсените обекти за отстраняване на вода от опасни отпадъци, намалява теглото и обема, така че позволява по-лесното транспортиране, обработка и съхранение на токсичната утайка. Изпарителните басейни се използват за предотвратяване на пестициди, торове и соли от селскостопанските отпадъчни води да замърсят потоците, в които трябва да текат.

ЕМИ Е46

ХортиСмарт Солюшънс предлага решения за промишлено изпаряване в индустрията изпарителна плаваща машина, подходяща за използване във всякаква среда, благодарение на материалите с които се произвежда, с ниска консумация на енергия. 

E46 се предлага като ефективно решение за увеличаване най-малко с 10 – 12 пъти на изпарението, което обикновено би било на същата повърхност. 

Разпрашването на водата се извършва чрез изпомпване на водата през специални дюзи, предназначени да използват ефекта на Вентури, за да засмукват въздух по такъв начин, че да се образуват капки с висок капацитет на изпарение. Дюзите също така са проектирани да сведат до минимум ефекта от отклонение на пръсканата вода, за да коригират нейното разпръскване в случай на вятър, като по този начин всичко, което не се е изпарило, пада в близост до машината, като се избягва замърсяване на зони извън басейна.

Пример:

Басейн със размери (100 m x 30 m x 1 m дълбочина) съдържа 3000 m³ вода. При слънчева светлина се изпаряват 3 m³/h с помощта на E46 ( 1 mm вода).

Резултат:
За един ден с 10 часа слънчево греене, около 50 m³ се изпаряват
((3 m³ x 10) + (1,4 m³ x 14)); това води до 16,67 mm на ден

Характеристики:

– 4 kW потопяема помпа от неръждаема стомана
– 2 сферични крана от неръждаема стомана за ръчно превключване на пълен дебит или половин дебит
– 6 дюзи HDPE с вложка от неръждаема стомана за максимален дебит от 126 l/min при 12 bar 
– HDPE фитинги за опасна среда

– 4 HDPE UV стабилизирани понтона
– Повдигаща се рамка от неръждаема стомана
– Размери 250х250х160 см,
– тегло – 120 kg 

– Контролен панел от неръждаема стомана със старт/стоп и аварийни бутони 
– Сензор за налягане

Опции:
– Метеорологична станция
– Сензор за температура на водата
– Автоматизация за пълно управление на системата в съответствие с метеорологичните условия (рH, температура, дъжд, скорост и посока на вятъра)
– Данни, които могат да се записват за съхранение в база данни и статистически цели
– MOD-BUS или безплатна радиочестотна комуникация
– 50/60 Hz помпа
– Модулна плаваща система, която дава възможност за добавяне на защита срещу отклонения