V7

ЗАПРАШАВАНЕ

Контрол на прах за средни разстояния

V12s

ЗАПРАШАВАНЕ

Най-тихото оръдие за контрол на прах

V22

ЗАПРАШАВАНЕ

Контрол на прах на големи разстояния

V22Orca

ЗАПРАШАВАНЕ

Контрол на прах при екстремни климатични условия

V12so

МИРИЗМИ

Контрол на неприятни миризми