V12SO

МИРИЗМИ

Оръдие за водна мъгла за контрол на миризми

Първият истински контролер за миризми на пазара

Оръдието за водна мъгла V12so е специално разработено за контрол на миризми. Дюзите произвеждат фина водна мъгла, която се разпределя върху широка площ с помощта на турбина. Специална дозираща система смесва препарати, които са в състояние да неутрализират неприятните миризми. Неприятните миризми, излъчвани на големи открити пространства, могат да бъдат контролирани с помощта на големият работен обхват на турбината – до 50 метра. Експлоатационните разходи са изключително ниски в сравнение с други решения, налични на пазара (биофилтри, скрубери, изпускателни системи и др.)

Предимства на оръдието за контрол на миризми V12SO:

Основни технически характеристики:

Работен обхват:  (до) 30* / 50 m

Номинална мощност – турбина:  3* / 11 kW

Номинална мощност – помпа:  0,75 kW

Ниво на звука LA: 60* / 63 при 20m db (A)

Работна температура: 0 ° до + 35 °

Наклон на турбината: 0 ° до +52 °

Дебит на водата: 4 l/min

Ъгъл на въртене (автоматично): 360 °

Налягане на подаване на вода: 1 – 8 bar

Работно налягане: 70 бара

Допълнителен резервоар: 30 l
* при намалена скорост