Category Archive : ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Зaщо замърсяването на въздуха е свързано с по-бързото разпространение на COVID19

Корона вирусът може да ни покаже по драматичен начин това, което не сме успели да премахнем от години: замърсяването на въздуха. Италианските учени виждат връзка между тежестта на случаите с Covid-19 и нивото на замърсяване на въздуха. 

Причината: силно натоварени бели дробове и предположението, че вирусът използва частици като „транспортно средство“, което би означавало повече потенциални източници на инфекция в региони с по-голямо запращаване и замърсяване на въздуха. 

Екип от италиански учени около SIMA (Società Italiana Medicina Ambientale) и известни университети в Северна Италия публикуваха изследване, с което доказват връзката между замърсяването на въздуха с твърди частици и бързото разпространение на коронавируса Covid-19.  Показанията на прахови частици (PM10) от станциите за наблюдение на агенцията за опазване на околната среда бяха сравни с потвърдените случаи на Covid-19 в цяла Италия. 

Екипът в Италия твърди, че е открил паралели между замърсяването на въздуха в Северна Италия и натрупването на заболели от коронавирусни инфекции

Резултат от това изследване: Северна Италия е имала значително по-голям процент от случаите в периода на сравнение, отколкото останалата част от Италия. 


Няма съмнение, че високата гъстота на населението, броят на жителите, високото ниво на търговия и туризъм в тази област на Италия са подсилващ фактор, но прякото сравнение с Рим показва силни, необичайни вариации в заразите.

От една страна, трябва да се приеме, че групите от население, живеещи там, вече проявяват по-голяма крехкост и патология на дихателната и сърдечно-съдовата система поради редовното превишаване на границите на твърдите частици. С други думи, те спадат към високорисковата група. Ломбардия е италианският регион, който страда най-много от замърсяването на въздуха.

На второ място, италианският екип твърди, че частиците са „ефективен вектор за транспортиране и разпространение на вирусни инфекции“. Те предполагат, че вирусите могат да се придържат към частици смог и особено фини прахови частици и по този начин да останат във въздуха в продължение на няколко дни и могат да пътуват на по-големи разстояния.

Още през 2018 г. екип в Испания успя да докаже, че вирусите, също като бактериите, могат да се придържат към прахови частици, особено пустинен пясък или органични частици от морска мъгла, и могат да бъдат пренесени до тропосферни нива.

Прахът има различни негативни влияния върху хората и може да причини заболявания на дихателната система. От тези, които са отговорни за генерирането на прах, все по-често се иска да намалят праховите си емисии.

 

Заедно с партньорите ни от Еми Контролс предлагаме решения как да се ограничи запрашаването чрез използване на водна мъгла. Принципът на контрол на праха работи по следния начин: водните капчици, които се разпрашават във фина водна мъгла, се комбинират с праховите частици във въздуха, за да ги направят по-тежки и да ги свалят на земята. Размерът на водните капки е основен критерий за качеството на контрола на праха. От съществено значение е водните капчици да са сходни по размер с праховите частици, за да им позволят да се придържат към тях. Това означава, че по-големите капчици се комбинират с по-големи прахови частици и по-малки капчици с по-малки частици.

Решения за КОНТРОЛ НА ПРАХ

 

Областите на приложение на контролерите на прах и решенията за контрол на праха са много разнообразни. Преди всичко той е предназначен за онези компании, които не са в състояние да улавят натоварения с прах въздух по друг начин. Това обикновено са площадки за обработка на материали, строителни площадки, дворове за рециклиране, кариери, мини, стоманолеярни и циментови заводи.