Author: HortiSmart Solutions

ERSA

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:
ERSA е дезинфектант – готов за използване, безцветен, без мирис, за употреба върху твърди непорести повърхности, дори и в околната среда, включително повърхности, контактуващи с храни.
Съдържание:
Активни съставки: Сребро *                             0,003%
                                     Лимонена киселина       4,846%
ДРУГИ СЪСТАВКИ:                                            95,151%
ОБЩО:                                                                 100,000%

*Електролитно генерирани сребърни йони, стабилизирани в лимонена киселина, като сребърен дихидроген цитрат

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
Необходимо е да се съобразите с изискванията на местното законодателство за използването на този продукт!
Забранено е използването по начин, несъвместим с етикетите му.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В:
Домове, офиси, болници, ресторанти, училища, хотели, тоалетни, места за отдих, обществен транспорт, превозни средства.
Използвайте върху боядисани повърхности, фаянсови плочки, пластмаса, метал, стъкло и глазиран порцелан.
За други зони тествайте на незабележимо място преди употреба.
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТВЪРДИ НЕПОРЕСТИ ПОВЪРХНОСТИ:
Предварително почистете повърхностите преди дезинфекция.
Нанесете ERSA на повърхността, докато се намокри напълно за времето за контакт, както е посочено. Избършете до сухо с чиста кърпа.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТИ ОТ:
Когато се използва според указанията, този продукт осигурява допълнителна защита от Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus и Salmonella enterica до 24 часа след първоначалното приложение. Не пипайте третирани
повърхност след нанасяне, ако е необходима допълнителната защита.

ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ В КОНТАКТ С ХРАНИ:

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В:

Ресторанти, домове, предприятия за преработка на храни, зони за съхранение на храни, супермаркети, кухни, училища, хотели и др. Използвайте върху боядисани повърхности, фаянсови плочки, пластмаса, метал, стъкло и глазиран порцелан. За други области тествайте на незабележимо място преди употреба.

ЗА ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ В КОНТАКТ НА ХРАНИ:

Предварително почистете повърхностите преди да използвате този продукт. Не използвайте този продукт върху прибори, чинии или стъклария.

НАЧИН НА ПРОЛОЖЕНИЕ:

Напръскайте, изсипете или разнесете ERSA върху повърхността, докато се намокри напълно. Оставете да престои 60 секунди и избършете с чиста кърпа или оставете да изсъхне на въздух. Не се изисква изплакване. Този продукт убива 99,999% от ешерихия коли и стафилококус ауреус.

ПРИЛОЖЕНИЯ В ТЪРГОВИЯТА:

За саниране на оборудване за преработка на храни и други твърди повърхности в местата за преработка на храни, мандри, ресторанти и барове:

ПОЧИСТВАНЕ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ:

Преди нанасяне отстранете грубите хранителни частици и нечистотии чрез предварително измиване или изстъргване, а когато е необходимо предварително накиснете.

Измийте старателно предметите, които ще бъдат дезинфекцирани, с добър препарат след това  изплакнете с питейна вода преди да нанесете дезинфектант. Действието на прапарата се компроментира при изплакване с питейна вода след нанасянето му като дезинфектант.

Нанесете този продукт чрез пръскане или чрез пълно потапяне. Повърхностите трябва да останат мокри за 60 секунди. Ако повърхността не може да се измие и изплакне, почистете старателно по подходящ начин преди дезинфекция.

Този продукт е готов за употреба дезинфектант, който елиминира 99,999% от следните бактерии за 60 секунди:

Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

ФАБРИКИ ЗА ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, МАНДРИ:

Преди да се използва в цехове за преработка на месо и птици, или мандри, хранителните продукти и опаковъчните материали трябва да бъдат изнесени от помещението или внимателно защитени. Не се разрешава изплакване с вода след използването на този продукт като дезинфектант върху предварително почистени твърди, непорести повърхности, при условие, че повърхностите са адекватно подсушени преди контакт с храна, така че да останат малко или никакви остатъци.

Нанесете продукта върху предварително почистени твърди повърхности, добре навлажнете повърхността с кърпа, стирка, гъба, пулверизатор или чрез потапяне. Повърхностите трябва да останат мокри за 1 минута, последвано от отцеждане и изсъхване на въздух.

Този продукт е готов за употреба дезинфектант, който елиминира 99,999% от следните бактерии за 60 секунди:

Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

БУТИЛИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ:

За дезинфекция на бутилиращо или смесително оборудване за дозиране след почистване старателно изплакнете оборудването с вода. Напълнете оборудването с този продукт и го оставете поне 60 секунди. Санитарният разтвор трябва да се източи от системата. За да се осигури премахването на вкусовете, се препоръчва по време на смяната между продуктите системата да се почиства, изплаква и промива с дезинфекциращ разтвор за поне 1 минута. Изцедете добре и оставете да изсъхне на въздух преди повторната употреба. Не е разрешено изплакване с питейна вода.

В РИБАРСТВО, МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ, ВИНОПРОИЗВОДСТВО, ДР.

Използва се като дезинфектант на транспортни ленти и оборудване за намаляване или премахване на миризми в зоната на обработка.

Също така може да се използва за оборудване за пълнене за намаляване на бактериите. Следвайте указанията за хигиенизиране на повърхностите, които са в контакт с храни.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: download

СЪХРАНЕНИЕ:

Не замърсявайте вода или храна чрез съхранение или изхвърляне.

Съхранение на пестициди: Съхранявайте на хладно и сухо място далеч от пряка слънчева светлина при температури над нулата.

Изхвърляне на пестициди: Еднократен контейнер *. Зареждайте само с този продукт. Не използвайте повторно или презареждайте освен по начините описани в инструкциите за употреба. Ако е празно: Поставете в кошчето или предложете за рециклиране, ако е възможно. Изплакнете обилно преди изхвърляне в боклука или рециклиране.

* Еднократен контейнер е този, който не е предназначен да бъде презареждан с пестицид за продажба. Този термин се отнася за бутилки, които са предназначени да се пълнят със същия продукт повече от веднъж за употреба, но не и за продажба или разпределение дистрибуция.